Utredningen: Kulturprofilen var ”tjänsteleverantör”

Kulturprofilen Jean-Claude Arnault var ”tjänsteleverantör” åt Svenska Akademien.
Det framkommer i den advokatutredning som blivit offentlig i samband med att förundersökning inletts. 

Advokatutredningen menar att samarbetet inte tillåts i de flesta bolag, stiftelser, föreningar och förvaltningar. 

På fredagen meddelade Ekobrottsmyndigheten att de inlett en förundersökning om ekonomisk brottslighet gällande Svenska Akademien. 

I nuläget vill man inte kommentera vilka brottsmisstankar som föreligger eller vem eller vilka som kommer att utredas. 

– På grund av det stora allmänintresset samt att jag bedömer att det inte kommer att skada eller försvåra den pågående utredningen har jag valt att bekräfta att en förundersökning har inletts, säger Jan Tibbling, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. 

I och med att en förundersökning har inletts har även advokatutredningen, som till stor del är maskad, offentliggjorts. 

I granskningsrapporten från Hammarskiöld & Co framkommer att Jean-Claude Arnault var ”tjänsteleverantör” åt Svenska Akademien. 

LÄS MER: Förundersökning inledd gällande Svenska Akademien

Jean-Claude Arnault var ”tjänsteleverantör” åt Akademien

Samarbetet ska ha varit nära till en början men har ”fördjupats under senare år. Advokatutredningen betonar risken för jäv i och med att Jean-Claude Arnault varit både bidragstagare och ”tjänsteleverantör” eftersom han har varit ”behjälplig” med Svenska Akademiens lägenhet i Paris.  

Advokatutredningen konstaterar att samarbetet är ”något som de flesta bolag, stiftelser, föreningar och förvaltningar på grund av jävsrisker inte tillåter”. 

I rapporten skriver advokatbyrån: ”Ett alltför nära samarbete med någon utanför den egna organisationen – oavsett om det är en närstående eller ej – riskerar dessutom att utåt uppfattas som en kvalitetsstämpel, vilket kan påverka allmänhetens förtroende för organisationen om dess samarbetspartner inte sköter sig”.

Advokatbyrån uppmanar Svenska Akademien att införa ”riktlinjer som reglerar Akademiens samarbeten med tjänsteleverantörer och andra utomstående parter”.

I utredningen framkommer också att ingen ledamot som de talat med har känt till de sexuella övergrepp som Jean-Claude Arnault har anklagats för. De konstatar också att det ”inte är rimligt att tro” att ledamöterna borde ha känt till de påstådda sexövergreppen. 

Inga bevis på att kulturprofilen påverkat tilldelning av priser

Advokatbyrån har också undersökt huruvida Jean-Claude Arnault har påverkat utdelningen av priser och bidrag. Man har emellertid inte kunnat bevisa att så varit fallet eftersom utdelningen är en subjektiv bedömning. 

”Eftersom ingen ledamot ensam avgör frågor om priser och bidrag är det också svårt att i efterhand bevisa att någon enskild ledamot skulle ha haft ett sådant inflytande att någon författare kan ha förfördelats”, står det i utredningen. 

Det finns heller inga bevis på att Jean-Claude Arnault haft något inflytande över utdelandet av Nobelpriset i litteratur. Däremot konstaterar man att blotta misstanken är ”allvarlig och skadlig för Akademiens rykte”. 

Jean-Claude Arnault har tidigare förnekat att han gjort något brottsligt.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/utredningen-kulturprofilen-var-tjansteleverantor-/

kommentarer