Utryckning efter torrkokning

Lägenhetsinnehavaren fick tas om hand efter att ha andats in rök i samband med en torrkokning i Skönsberg vid 14-tiden i dag.

kommentarer