Hem / Teknik / Utsläppen från dieselbilar fortsätter öka

Utsläppen från dieselbilar fortsätter öka

By Mattias Rabe

Utsläpp av kväveoxider till luft Sverige 1990-2016

Naturvårdsverket för årlig statistik över luftkvaliteten och utsläppen i Sverige. Denna statistik visar att utsläppen av kväveoxider, vars kemiska samlingsnamn är NOx, har minskat kraftigt sedan 1990. Mängden kväveoxider som släpps ut i vår miljö och omgivning har nämligen mer än halverats mellan 1990 och 2016, från 279 700 ton till 130 800 ton. Mellan 2015 och 2016 minskade NOx-utsläppen med knappt tre procent, från 134 400 ton.

Största källorna till utsläppen av kväveoxider är inrikes transporter, arbetsmaskiner och industrin (även den internationella sjöfarten är en stor utsläppskälla men den räknas inte in i de nationella utsläppen). Av dessa tre är transporterna den klart största utsläppskällan, nästan dubbel så stor som industrin som är näst störst (52 400 ton NOx för vägtrafiken, 28,5 ton för industrin).

Utsläpp av kväveoxider till luft 1990-2016. Inrikes transporter har stadigt minskat utsläppen över perioden, men det är inte dieselbilarnas förtjänst, vilket du kan läsa mer om längre ned i artikeln.

Ser vi endast till vägtrafiken har denna utsläppskälla minskat kraftigt sedan 1990 och var under 2016 ungefär en tredjedel av vad den var 26 år tidigare (från 139 600 under 1990 ton till 46 300 ton 2016). Största ”boven” till utsläppen från vägtrafiken i Sverige är inte lastbilstransporterna utan biltrafiken. Under 2016 stod bilarna nämligen för lite drygt hälften, 23 700 ton, av vägtrafikens totala NOx-utsläpp. Siffran är liten i jämförelse med bilarnas utsläpp 1990 som då låg på 78 000 ton, men ändå oroväckande eftersom den inte har varit så hög sedan 2006 då bilarnas utsläpp låg på 24 700 ton.
Trenden med sjunkande NOx-utsläpp från biltrafiken bröts 2012 efter 2011 års låga nivå på 18 900 ton.
Sedan 2012 har utsläppen av kväveoxider från biltrafiken ökat, samtidigt som utsläppen från tunga lastbilar (näst största utsläppskällan inom vägtrafiken) har fortsatt att minska och låg 2016 på 12 600

Läs mer här: Utsläppen från dieselbilar fortsätter öka

kommentarer

Titta också

Känd rysk hackargrupp tros ha hackat Riksidrottsförbundet – ”ett allvarligt brott”

Enligt Riksidrottsförbundet har organisationen blivit hackade av Fancy Bear. ...