Utveckling och skillnader i kommunernas ANDT-förebyggande arbete

Kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av sitt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) har bättre förutsättningar för arbetet och gör fler förebyggande aktiviteter. Det visar Folkhälsomyndighetens nya faktablad om utveckling och skillnader baserat på Länsrapportens undersökning.

Läs mer här: Utveckling och skillnader i kommunernas ANDT-förebyggande arbete

kommentarer