”Vägen ska inspekteras var 14:e dag”

Sjöbo Minst var 14:e dag ska Harald Hildetandsväg väg inspekteras för att säkerhetskälla att den håller godtagbar standard. Några dagar senare bör eventuella brister ha åtgärdats. Annars gör inte entreprenören sitt jobb, enligt Trafikverket.

– Så som du beskriver det låter det inte som att vägen skötts så som man borde. Det är i så fall något som jag får följa upp med min entreprenör, om de gjort vad de ska, säger Johan Högström som är projektledare för underhållet av vägarna på Trafikverket.

Om inte får de bättra sig i framtiden, menar Johan Högström,
Om det upptäcks vid en inspektion att en väg inte håller standarden ska den åtgärdas inom fem dagar. Något enstaka hål kan vara godtagbart men inte så som Johan Högström får beskrivet hur Harald Hildetandsväg väg ser ut.
Är det frågan om tjälskador är det dock inte definierat hur många dagar efter att bristerna uppdagats som de ska åtgärdats. Men Johan Högström säger att det rimligen är 5 dagar efter att tjälskadorna försvunnit.
– Och det har de säkerligen gjort sedan minst någon vecka tillbaka, säger Johan Högström.

Inte heller hur ofta vägarna ska grusas är definierat i avtalet med entreprenören.
– Det är något som jag

Läs mer här: ”Vägen ska inspekteras var 14:e dag”

kommentarer