Välkommen och ovälkommen kurs

Att lära ut ett hantverk kräver sin man. Kennth Silfveråsen bestämde sig för att ordna kurser i tatuering. Många intresserade gladdes för det finns inga utbildningar. Men branschfolk gjorde livet surt för Kennth och trakasserade honom.

kommentarer