Valsäkerheten och allas rösträtt ska tryggas

Regeringen lämnar förslag till ändringar i vallagen som främst syftar till att minska risken för fel och brister i administrationen av mottagning och räkning av rösterna och till att säkerställa möjligheterna för alla röstberättigade att rösta i val. Pressmeddelande: Valsäkerhet och allas rösträtt ska tryggasProp. 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet Justitiedepartementet, 11 mars 2014

kommentarer