Vården brast vid utskrivning

Enlig sjukhusets analys brast det på en rad punkter när Hans Grönhagen skrevs ut från sjukhuset två gånger, för att sedan hittas död på en åker.

kommentarer