Verkstäder fortsätter slarva med reparationer

By Mattias Rabe

Kontroller skadeverkstäder 2017

2014 inledde försäkringsbranschen i form av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) en tre år lång kontroll av skadeverkstäder runt om i landet. För ett år sedan presenterades statistik från tusentals stickprovskontroller som utfördes under 2014, 2015 och 2016. Statistiken talade sitt tydliga språk;

Stor variation mellan verkstäderna
Kvaliteten på utfört arbete kan skilja enormt mellan olika verkstäder, till och med mellan olika verkstäder inom samma verkstadskedja.
En verkstad uppvisade inga som helst anmärkningar på utförda reparationsarbeten, ytterligare tre verkstäder hade låga nivåer av anmärkningar, det vill säga under tio procent. De fyra sämsta verkstäderna fick anmärkningar på över 60 procent av sina utförda arbeten, där den sämsta toppade med nästan 70 procents undermåliga reparationsarbeten. Se bilden ovan.

Siffrorna är bättre än året dessförinnan då ingen verkstad låg under tio procent i andel fel samtidigt som fyra verkstäder låg över 70 procent, den värsta med 77 procent undermåliga reparationsarbeten.

Verkstadskontrollerna utförs av Dekra Quality Management AB som har en detaljerad lista med punkter att gå igenom. Bland annat kontrolleras att verkstäderna följer tillverkarens reparationsanvisningar och de normer som finns för hur olika reparationsarbeten ska genomföras. Kontrollerna utförs på både pågående och avslutade reparationer.
För att en reparation ska kontrolleras måste den ersättas ur en försäkring i något av de medverkande bolagen som är Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Trygg-Hansa.

Läs mer här: Verkstäder fortsätter slarva med reparationer

kommentarer