Vill fortsätta utreda avloppstunnel

MALMÖ VA Syds idé om att bygga en gigantisk avloppstunnel från Turbinen till Sjölundaverket behöver kompletteras.
Det skriver tjänstemännen i underlaget till politikerna i kommunstyrelsen.

Bara ett par dagar innnan skyfallet över Malmö i september 2014 tog styrelsen för avloppsbolaget ett beslut att fortsätta jobba för en drygt åtta kilometer lång tunnel, en tunnel som till 90 procent beräknas minska utsläppen av regnvatten till framför allt Malmös kanaler och hamnar.
Nu vill VA Syd ha klartecken från medlemskommunen Malmö att fortsätta utreda den nya supertunneln och skickar med ett första underlag om fördelarna. VA Syd pekar på att det blir en säker transport av avloppsvatten till reningsverket och minskade utsläpp av föroreningar till Malmös vattenområden och havet.

Men de tjänstemän på kommunen om gått igenom utredningen är inte helt nöjda med det underlag Malmö fått, inte vad gäller de uppskattade kostnaderna.
Om inte tunneln byggs utan nuvarande nät behålls så står det visserligen att investeringarna i nätet kostar cirka 730 miljoner kronor, men det framgår inte om avloppstaxorna i så fall måste höjas, påpekar de.

Om tunnelbygget däremot blir av beräknas den kosta hela 1,9 miljarder kronor och tvinga fram upp till tjugoprocentiga taxehöjningar. Mycket pengar och en riskfylld investering, konstaterar tjänstemännen,

Läs mer här: Vill fortsätta utreda avloppstunnel

kommentarer