Vinden har vänt – risk för att branden sprids

Vinden har slagit om vilket åter sätter Ängelsberg och Norberg i fara om elden sprider sig ytterligare.

Brandkåren röjer frisk skog för att hindra att elden sprider sig.

– Även om det ser ut att vara släckt så finns elden kvar i marklagren. Vind är inte vad man vill ha då, säger Maja Geffen på kriscentret.

kommentarer