Hem / Nyheter / Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans

I lagrådsremissen föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken som medför att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning försvinner. Försäkringskassan ska vara skyldig att ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.

Läs mer här: Vissa förslag om personlig assistans

kommentarer

Titta också

Två av tre handlare utsatta för brott

Två av tre företagare i särskilt utsatta områden har utsatts för...