Viveka Hansson blir ny ordförande för Utgivarna

Viveka Hansson, 41, valdes i dag till ny ordförande för publicistorganisationen Utgivarna.

TV4:s programdirektör ska nu leda arbetet med att skapa ett nytt medieetiskt system.

– Vår viktigaste uppgift just nu är att stötta genomförandet av ett nytt medieetiskt system, säger Viveka Hansson.

Utgivarna är en förening som samlar TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion (UR), Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

Under torsdagen valdes Viveka Hansson till ny ordförande, efter Sofia Wadensjö Karén som snart tillträder som vd för UR.

– Det är med stor respekt för uppdraget jag tar över stafettpinnen från min kompetenta företrädare, säger programdirektören på Fyran.

Utgivarna är överens med Svenska journalistförbundet och Publicistklubben om att bilda ett organ för medieetisk självsanering, liknande det som dagspressen och tidskrifterna haft sedan 1916 och som gjordes om 1969 och som idag är Allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON).

Men frågan är när det kommer att finnas en Medieombudsman (MO) och en Medieetisk nämnd (MON) som kan pröva publiceringar också i de etermedier som anslutit sig?

– Det ligger närmare nu än det gjort på många år, så jag är optimistisk. Sedan tar det alltid tid att få allabitar på plats, men nu har medierna enats om grunderna och ska genomföra detta tillsammans med Svenska Journalistförbundet och Pressklubben.

– Det här kommer att stärka enskilda personers möjligheter att få publiceringar prövade av ett enhetligt system, oavsett plattform, text eller tv.

 Den 3 maj är det Pressfrihetens dag. Vilken roll kan Utgivarna spela för det fria ordet i Sverige och andra länder?

– Det är givetvis en styrka att vi kan samlas och diskutera frågor som står över den vardagliga konkurrensen. Det är också sunt med en stark självsaneringen, istället för en ökad politisk kontroll av medier som vi tyvärr ser exempel på i andra håll av Europa.

– Jag tycker också det är värt att påminna om att svenska medier tillsammans når väldigt många människor runt om i landet, det är en unik relation till användare, tittare och läsare vi har i Sverige. Att vårda och värna den dialogen är helt avgörande för ett öppet samhälle. Och pressfriheten är givetvis en grundbult och en förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb för människor.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/viveka-hansson-blir-ny-ordforande-for-utgivarna/

kommentarer