Zika har blivit ett internationellt hot

Nyheter Smittspridningen av zikaviruset har nu blivit klassat som ett internationellt nödläge av WHO.

Sedan maj förra året har en omfattande spridning av zika-viruset, som man befarar kan ge bland annat fosterskador, konstaterats i Brasilien och i dagarna kom besked om att en expertkommitté sammankallats efter virusets framfart.

Resultatet blev att spridningen nu klassas som ett internationellt nödläge av WHO. Enligt folkhälsomyndigheten kan WHO nu ge tydligare råd till länder för hur man ska kunna hålla spridningen nere.

– Jag tolkar det här larmet om nödläge som ett sätt att få fart på alla maskinerier för att få reda på vilka samband man kan se mellan zika och fosterskador, säger Håkan Ringberg, ställföreträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne. Han drar också paralleller till bekämpandet av Röda hund, som också var en lindrig sjukdom men som gav fosterskador. Röda hund har dock kunnat vaccineras bort.

Viruset sprids genom myggor och har påträffats i ett stort antal länder i Sydamerika, Centralamerika och Västindien och även Kap Verde. De myggarter som bär på viruset finns inte i Sverige. Dock har det funnits fall konstaterade i Danmark och i Sverige.

– Det är importfall, där patienten har haft med sig viruset från utlandet, säger Håkan Ringberg.

Håkan Ringberg svarar på

Läs mer här: Zika har blivit ett internationellt hot

kommentarer