160 bostäder byggs vid kaj

MALMÖ På det gamla glasbruksområdet i Limhamn byggs snart 160 nya bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov åt 102 bostadsrätter på Glasbrukskajen och 58 radhuslägenheter. Skanska är byggherre i båda projekten.
Vid Barlastgatan uppförs åtta tegelklädda radhuslängor med fyrarums- och femrumslägenheter i två våningar.
Till varje bostad hör en liten trädgård och på en gemensam yta mellan husen finns plats för en patio, lekplats och sophus.
Inflyttning är beräknad till sommar–vinter 2017 i fyra av radhusen, och ett år senare i de återstående fyra.
– Många vill bo i radhus och många vill bo nära havet. Här kommer många familjer att få en fin livsmiljö, säger Karolina Skog (MP), stadsbyggnadsnämndens ordförande.
– Malmö fortsätter växa längs med havet, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. (SkD)

Läs mer här: 160 bostäder byggs vid kaj

kommentarer