Ryssland portar svensk FOI-chef

Kreml svartlistar en svensk forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Åsa Scott, som i höstas arbetade med att fastställa vad den ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj förgiftats av. Andra svartlistade är en…