300 klagomål vällde in mot skolskjutstaxin

Eslöv Barn- och familjenämnden räknar till 300 klagomål på skolskjutsar och matleveranser med taxi som inte fungerar.
Samtidigt gör Eslövs kommun sig redo att beställa egna bilar för att sköta transporterna på egen hand.

Kommunfullmäktige har godkänt förslaget som går ut på att Eslöv leasar sju till nio bilar och anställer chaufförer för att efter sommaren börja sköta transporterna själva.
De egna chaufförerna är tänkta att hämta och lämnar barn på morgnarna, sedan köra matleveranser innan barnen ska hem från skolorna igen – och efter det blir det eventuellt nya matleveranser.

– Pengamässigt är det ett nollsummespel. Förhoppningen är att förbättra kvaliteten, säger Lars Månsson (S), servicenämndens ordförande.
Anledningen till nyordningen är att det under flera år har varit återkommande problem med transporterna som skötts av olika taxibolag.

Förseningar och till och med uteblivna bilar har drabbat redan oroliga barn och föräldrar. Dessutom har matleveranser några gånger helt glömts bort och grannförskolor har fått dela på den mat som kommit fram eller helt enkelt tvingats bre mackor.
Hos barn- och familjenämnden räknar man till 300 klagomål på skolskjutsarna för barn på väg till sär- eller resursskola.
– Det är skönt att vi ska börja köra i egen regi eftersom vi vet att det varit problem, säger David Westlund

Läs mer här: 300 klagomål vällde in mot skolskjutstaxin

kommentarer