300 miljoner människor hotas av de stigande haven

Havsnivåerna stiger i en allt snabbare takt.

Enligt tidigare beräkningar väntas omkring 80 miljoner människor hotas av översvämningar år 2050.

En ny studie visar att det snarare handlar om 300 miljoner.

– Vi har underskattat hastigheten, säger Karina Barquet, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI).

Läs mer…

kommentarer