40 anställs när bank öppnar bankskola

Sjöbo Under våren startas Sparbankskolan, en utbildning i bankens digitala tjänster.
Minst 40 nyanställs i Skåne och företagsledningen ska ha sitt kontor ovanpå Ica Kvantum i centrala Sjöbo.
Syftet är att man ska lära skånska bankkunder att bli mästare i att gå på banken via internet.

Bakgrunden är att man på Sparbanken Skåne anser att de digitala tjänster används för lite, samtidigt som många kunder vill ha mer hjälp när man är på banken. Tanken är att man ska få fler nöjda kunder genom att man lär ut hur de digitala tjänsterna kan användas. Idén godkändes enhälligt under stiftelsens styrelsesammanträde den 19 maj, och då räknar man med att det skulle bli fråga om 30 nyanställningar. Nu kommer man inledningsvis att anställa 40, men det kan bli så många som 50 innan man är färdig.

Sparbanken Skånes ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, Sparbankstiftelsen Öresund och Sparbankstiftelsen 1826 finansierar satsningen, som beräknas kosta 60 miljoner kronor under en femårsperiod. Kunderna kommer dock få utbildningen gratis. Sparbankskolan kommer att utbilda kunderna enskilt eller i grupp på banken, men också söka upp kunderna via till exempel idrottsföreningar och pensionärsföreningar.
Initiativtagare till Sparbankskolan är Lennart Haglund, ordförande i Sparbankstiftelsen Färs & Frosta.
– Vårt mål är att merparten

Läs mer här: 40 anställs när bank öppnar bankskola

kommentarer