50 000 i böter om id-kontrollerna inte sköts

Malmö Ett extrainsatt regeringsmöte har beslutat att transportörer som inte sköter sin uppgift att kontrollera id kan komma att få böta 50 000 kronor per transporttillfälle.

Efter det insatta mötet höll Infrastrukturminister Anna Johansson en pressträff där man berättade mer om vad man har kommit fram till.

Bland annat har regeringen fattat beslut om att barn som reser i målsmans sällskap där målsman har giltigt id, inte ska omfattas av kontrollen.

Man menar också att det inte finns några detaljerade krav på hur dessa kontroller ska gå till.

– Vi tror att transportörerna själva har bäst bild av hur detta ska ske, säger ministern.

Om det är så att transportörerna inte fullföljer sitt uppdrag med att kontrollera id på resenärerna riskerar de böter på 50 000 kronor per tillfälle – alltså inte per resenär.

De nya reglerna startat den 4 januari och kommer till en början att gälla i sex månader.

– Vi vill ha den här kontrollen åtminstone till våren. Om vi skulle se en dramatisk minskning så har regeringen alltid en möjlighet att häva en förordning, sa Anna Johansson på presskonferensen

Läs mer här: 50 000 i böter om id-kontrollerna inte sköts

kommentarer