7,5 miljoner Adobe-konton blottade i säkerhetsläcka

Inga lösenord har läckt, däremot mycket annan känslig information.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj