Acandos dotterbolag Brickmakers digitaliserar gatustädningen i Tyskland

Brickmakers har utvecklat en app till INFA (Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH) som effektiviserar kvalitetssäkringen av gatuvård. Appen förenklar ärendehantering och dokumentation, och minskar behovet för fysiska inspektioner.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer