Alfa Lavals vinst lägre än väntat

Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 1 751 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 och den justerade ebita-marginalen blev 16,2 procent.

Läs mer här: Alfa Lavals vinst lägre än väntat

kommentarer