Allt färre personer spelar spel om pengar

Andelen personer i befolkningen som spelar spel om pengar fortsätter att minska. Mellan år 2014 och 2015 har andelen minskat från 60 procent till 58 procent enligt ny data från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Under perioden 2004-2015 har andelen minskat med närmare en femtedel, enligt samma undersökning.

Läs mer här: Allt färre personer spelar spel om pengar

kommentarer