Aston Martin-bilar flyr från sina ägare

By Jesper Åhlander

Det är modellerna med tolvcylindriga motorer och den sex-stegade Touchtronic II-automatlådan som berörs. Det handlar alltså om DBS, DB9, Virage, Vanquish och Rapide.

Problemet är att växellådan inte stannar i parkeringsläget när bilarna har parkerats, vilket inneburit att de bilar, med felande växellåda, som har parkerats utan handbromsen dragen, har stått helt ofixerade – och i vissa fall rullat iväg.

Inga allvarligare olyckor har rapporterats med anledning av den felande växellådan, men berörda bilar återkallas nu för åtgärd.

Summa summarum, om du har en Aston av berörd modell, se då till att dra handbromsen nästa gång du lämnar bilen. Alternativt om du inte har en Aston av berörd modell, men ser en komma rullande – ta skydd!

Läs mer här: Aston Martin-bilar flyr från sina ägare

kommentarer