Asylsökande som fått avslag ska utvisas snabbare

Snabbare identifiering av asylsökande ska skynda på antalet utvisningar och få fler att åka hem självmant. Det kan på sikt också bli aktuellt att öka bevakningen av fler som fått avslag.

Läs mer här: Asylsökande som fått avslag ska utvisas snabbare

kommentarer