Attendo blir kvar

LANDSKRONA Samarbetet med Attendo i Landskrona har fungerat bra.

Det var därför en enig omsorgsnämnd som vid senaste sammanträdet beslutade att förlänga Attendos avtal med Landskrona stad om att driva Segergatans äldreboende vidare.
Förlängningen av Attendos avtal med Landskrona stad sträcker sig från den 1 december 2016 till och med den 30 november 2018.

– Att ha andra som utför äldreomsorg ger en bra utveckling för Landskronaborna och ger oss något att jämföra med, säger Christin Jonsson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen till Landskrona stads hemsida. (SkD)

Läs mer här: Attendo blir kvar

kommentarer