Avslöjandena inom SSU Skåne – detta har hänt

Kvällsposten/Expressens avslöjanden om en extremfalang inom SSU Skåne har blivit en riksangelägenhet. 

Distriktet har därefter tillsatt en arbetsgrupp för att utreda antidemokratiska metoder och åsikter. 

Här är allt du behöver veta om avslöjandena. 

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer