Bankerna går i bräschen när investeringarna i blockkedjan tar fart

I år väntas investeringarna i blockkedjelösningar öka med nästan 90 procent i världen. Finansiella sektorn står för mer än en tredjedel av investeringarna.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj