Barn på förskola blev straffat på fruktstund

Barnen på förskolan ska ha blivit dragna i armarna, skrämda när de sov och verbalt kränkta av förskoleläraren. Skolinspektionen kräver nu att Kristianstads kommun vidtar åtgärder för att detta inte ska upprepas.

kommentarer