Barnens liv i Sverige – när IS-anhängarna återvänder

Vad händer med IS-anhängarnas barn om och när de återvänder till Sverige? 

Framför allt är det en fråga för socialtjänsten i kommunerna.

– Från mitt perspektiv borde en parameter för föräldraskapets lämplighet vara om man tar med ett barn till en krigszon. Det tycker jag är självklart att titta på, säger Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborg.

Läs mer…

kommentarer