Bättre kunskap om kost och mat ska hindra fallolyckor bland äldre

Varje dag dör tre personer till följd av en fallolycka. Drygt 90 procent av dessa är 65 år eller äldre och fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall och flest antal inläggningar på sjukhus. Regeringen har sedan tidigare inlett ett nationellt arbete för att minska antalet fallolyckor och nu får Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram kunskapsstöd om hur rätt mat och kost kan bidra till att förebygga fallolyckor.

Läs mer här: Bättre kunskap om kost och mat ska hindra fallolyckor bland äldre

kommentarer