Bättre utbildad personal på ideella äldreboenden

Den idéburna omsorgen har generellt sett högre personaltäthet och bättre utbildningsnivå än privata och kommunala äldreboenden.

Det visar en sammanställning som gjorts av organisationen Famna.

Läs mer här: Bättre utbildad personal på ideella äldreboenden

kommentarer