Bidrag till kommuner som tar emot flyktingbarn

Regeringen ger 200 miljoner kronor till de kommuner som tagit emot flest nyanlända barn och ungdomar i år.

– Det är ofta de som har svårare att omfördela resurser på ett fungerade sätt när man får en stor ökning av antalet barn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, MP.

Läs mer här: Bidrag till kommuner som tar emot flyktingbarn

kommentarer