Ranelid – det handlar om det svenska folkets språk

Victor Malms ställningstagande i dom-frågan har blivit en nationell nyhet. 

Nu förklarar han sin ståndpunkt.

Läs mer…

kommentarer