Bonde får skjuta 100 gäss – bajsar sönder hans mark

Fåglarna äter upp kornas bete och förorenar marken med sin avföring.

En bonde Orust har nu fått tillstånd att skjuta fåglar på fridlyst mark.

Det handlar om 100 grågäss och kanadagäss. 

Läs mer…

kommentarer