Borttaget staket öppnar idrottsplats

HJÄRUP Många Hjärupsbor höjde ett förvånat ögonbryn på onsdagen när de såg hur det höga nätstaketet runt gamla idrottsplatsen plockades ner.

Det spekulerades i att det hade med detaljplanen för Åttevägen att göra, men så var inte fallet.
Lennart Friberg, en av dem som startade nätverket Vårt Hjärup och är motståndare till utbyggnad på gamla idrottsplatsen och pulkabacken, var en av flera intresserade.
– Det är jättebra att staketet tas ner, det öppnar upp hela området för alla som bor här, gör det lättare att gena och att använda gräsytorna, säger han.
Dock trodde många att det höga staketet skulle sparas för att sedan inhägna den framtida arbetsplats som området blir om det ska byggas här.

Efter visst utredningsarbete fick Lennart Friberg svar på sina frågor.
Det var ursprungligen en förfrågan från allmänheten om att ta bort en bit av staketet, där det var väldigt geggigt i passagen mot Hjärupslundsskolan där alla barn passerar.
På kommunen beslöt man sig då för att gå ett steg längre och ta bort hela staketet för att göra området mer lättillgängligt för allmänheten.
Staketet fyller inte längre samma funktion nu när fotbollsspelet flyttat till Uppåkravallen, vilket gör att det inte längre är motiverat att ha det kvar.

– Jättebra, säger Lennart

Läs mer här: Borttaget staket öppnar idrottsplats

kommentarer