Brå: Det dödliga våldet minskar

Skåne Allt färre människor mördas i Sverige – men inslaget av illegala sjukvapen ökar. Det slås fast i en ny rapport från Brottsförebyggande rådet som publicerades i torsdags.

Antalet människor som drabbats av dödligt våld i Sverige, alltså mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång, har minskat med en tredjedel sedan början av 90-talet. Mellan 1990 och 1995 dödades i snitt 105 människor i Sverige per år.

Mellan 2010 och 2014 var samma siffra 80. Av offren är ungefär två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor.

– Minskningen gäller både alkoholrelaterade fall av dödligt våld mellan män, och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, säger Sven Granath, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.
– Det alkoholrelaterade våldet har minskat ända sedan 1990-talet, men det är först sedan mitten av 00-talet som vi ser minskningar av det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer. Från tidigare i snitt 17 offer per år till i snitt 13 per år under 2008-2013.

Enligt Brå är trenden även tydlig i flera andra västländer. En av orsakerna man ser till att det dödliga våldet minskar är att så stor del av dåden är alkoholrelaterade och att berusningsdrickandet minskar bland unga. Men man menar att det också rimligen även finns

Läs mer här: Brå: Det dödliga våldet minskar

kommentarer