Bra men inte lönsamt att plugga vidare

Högskoleutbildning lönar sig i Sverige genom att i högre utsträckning ge jobb än i andra västländer. Däremot är utbildningspremien bland de lägsta, enligt en studie som Universitetskanslersämbetet gjort.

Läs mer här: Bra men inte lönsamt att plugga vidare

kommentarer