Bränderna kan hindra oss från att hitta nya läkemedel

Amazonas växtrikedom ger upphov till mängder av läkemedel.

När skogen brinner riskerar värdefulla – och ännu oupptäckta – arter gå förlorade.

Läs mer…

kommentarer