Samhället förmår så mycket mer än staten

Regeringen vill underlätta för privat finansiering av kulturlivet. Det gör den alldeles rätt i.

Läs mer…

kommentarer