Bred medborgardialog inleds

Polisen ska enligt regeringen växa med 10 000 medarbetare till år 2024 och har fått ett resurstillskott från regeringen på 7,1 miljarder kronor för åren 2018 till 2020.

Läs mer här: Bred medborgardialog inleds

kommentarer