Bygglov klart för gamla polishuset

Enligt bygg- och miljönämnden så är ”verksamheten förenlig med planen eftersom verksamheten ska drivas av Ånge kommuns socialförvaltning”. I beslutet står också att byggnaden inte får tas i bruk förrän slutbesked har erhållits, vilket baserat på bedömningen av den förtida driftsättningen av HVB-hemmet i Ånge förmodligen går att bortse ifrån.

Läs mer här: Bygglov klart för gamla polishuset

kommentarer