Bygglov klart för två nya flyktingboenden

ESLÖV Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände i förra veckan den ändrade användningen av två fastigheter som ska bli HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn: Den del av Eslövs polishus som tidigare inrymde hemtjänsten, samt en fastighet vid gamla Fribrocks på Lundavägen.

Sverigedemokraterna röstade mot båda besluten.
Det är BA Bygg som ska bygga om en del av polishuset till HVB-hem.
Verksamheten ska drivas av VoB Syd AB på uppdrag av Eslövs kommun och bemannas dygnet runt med minst två personal. Boendeformen är HVB (Hem för Vård eller Boende). Verksamhetens inriktning är att tillhandahålla omsorg och boende för ungdomar i åldern 14-18 år utan legal vårdnadshavare i Sverige.

I normalfallet ska 14 ungdomar bo i gruppboendet i var sitt rum. Vid tillfällig överbeläggning kan maximalt 18 ungdomar bo samtidigt i verksamheten. De unga vistas normalt i boendet tills de fyllt 18 år, vilket kan innebära en vistelsetid från någon månad upp till 3-4 år.
Sverigedemokraterna yrkade på avslag för bygglovet och det blev även votering.

De båda Sverigedemokraterna i nämnden motiverade inte avslagsyrkandet.
Andra ärendet gällde ändringen av lokaler och verkstad till gemensamhetsboende på Lundavägen vid gamla Fribrocks.
Sverigedemokraterna yrkade på avslag och omröstning även här och förlorade omröstningen med 9-2.

Verksamheten ska drivas av Sjöhusfamiljen AB och är

Läs mer här: Bygglov klart för två nya flyktingboenden

kommentarer