Byggplaner i Flyinge stoppas

Eslöv 70 till 80 nya tvåplansvillor var planen för Flyinge. Men nu har bolaget AB Borätt dragit sig ur projektet.
– Vi har velat ha besked från kommunen om hur länsstyrelsen ställer sig, men inte fått det, säger Carl-Gustaf Fritz, vice vd för Borätt.

Våren 2013 berättade Skånska dagbladet om de planer som AB Borätt, ett helägt dotterbolag i JM Bygg, hade för Flyinge.
Tanken var att bygga närmare 80 nya villor i två olika områden, dels direkt norr om byn, öster om Roslövsvägen, dels om betesmark mitt emot skolan, intill befintliga villakvarter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sade ja till planerna i maj samma år.
Men nu har AB Borätt begärt att detaljplanearbetet avbryts.
– Vi har inte fått klarhet från kommunen om vad länsstyrelsen, som är remissinsats, tycker. Vi har jagat kommunen som har jagat länsstyrelsen. Men det kostar pengar att vänta på att kanske få bygga, säger Carl-Gustaf Fritz på Borätt.

Han berättar att lämpligheten att bebygga marken har diskuterats.
Enligt honom handlar det om saker som exempelvis åkermarkskvalitet och kollektivtrafik.
– Det är tråkigt att vi inte fått något svar. Flyinge ligger fantastiskt och nu när Max IV och ESS byggs är det ännu mer intressant. Men det går inte att spekulera om vi får bygga eller inte.
Borätt

Läs mer här: Byggplaner i Flyinge stoppas

kommentarer