Byn som brännpunkt

Byn är ursprunget, platsen där allt blev till en gång, och dit man återvänder för att se och göra upp med det förflutna. Elin Olofssons tredje roman handlar liksom de tidigare om människor hemmahörande i Gärningsberg i Jämtland.

Läs mer här: Byn som brännpunkt

kommentarer