Danskar ska lockas till Sydkusten med TV

Dansken behöver i nuläget bara betala 69 kronor för en svensk hundralapp och det märks i de svenska butikerna.

På många håll hörs allt fler danskar och snart kan det bli ännu fler efter att vägen på Sydkusten uppmärksammats i dansk tv.

Läs mer…

kommentarer