De sitter i den nya kostgruppen

Beslutet är ett resultat av de prioriterade aktiviteter som nämnden beslutade om för drygt ett år sedan, och som nu utmynnat i att fem namn har satts på pränt.

Läs mer här: De sitter i den nya kostgruppen

kommentarer