Delade meningar om nytt flyktingboende

LUND Flera boende runt Folkparken i Lund har överklagat byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillfälligt boende för asylsökande barn och unga. Men det finns också positiva röster.

Det var den 23 november som byggnadsnämnden beviljade ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokalerna från folkparksändamål till tillfälligt boende för flyktingar.

Innan dess hade Sverigedemokraterna delat ut lappar i brevlådorna hos grannarna och uppmanat dem att lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret om varför de inte anser att bygglovet skulle beviljas.
Sen dess har det strömmat in varierande åsikter och idéer från medborgarna via mejl och brev till Lunds kommun.
– Jag är emot att kommunen samlar 20-30 flyktingbarn i närheten av bostadshus, daghem, skolor och park med alla de faror som det innebär. Koncentration av unga människor på ett ställe kan resultera i snatterier, rån, stölder, slagsmål och missbruk av droger, skriver en granne.
En annan Lundabo påpekar att hen uttrycker sitt fulla stöd för ett flyktingboende i parken, som annars står öde och tomt.

– Vi tillsammans vill visa solidaritet för människor som har genomgått obeskrivliga fasor. Jag vet att vi är många Lundabor som är villiga att erbjuda resurser, både materiellt och med vår personliga insatser om det blir ett flyktingboende.
Majoriteten av dem som skriver

Läs mer här: Delade meningar om nytt flyktingboende

kommentarer