Det blev ingen Borring till buren

Opinion

Under parollen ”Borring till buren” försökte Sveriges lantbrukare och jordbruksföretagare få ge sin version av hur svenskt jordbruk och svensk landsbygd fungerar. Framför allt ville man påpeka att man värnar om miljö och klimat i sin verksamhet. Inget konstigt ämne för en insamling som handlar om att man inte ska behöva bli flykting på grund av klimatet, kan man tycka. Det blev ingen Borring till buren, trots att deras insamling om 400 000 kronor blev störst och vann ”gåvotävlingen”
Det är lustigt att Sveriges Radio ofta definierar den ena sidan i en konflikt som ”politisk” medan motpolen kan räknas som icke-politisk. Till exempel kan man få kalla svenskt jordbruk en klimatbov oemotsagd. Men om en klimatmedveten lantbrukare vill förklara att hen och de flesta av hens kollegor inte är klimatbovar blir det politik. En vegan kan säga att kött är hemskt och förstör planeten, men en nötdjursuppfödare som förklarar hur viktigt det är för den biologiska mångfalden med betande boskap är ett inlägg i en politisk debatt, medan veganen mest ses som en fin människa.
Bönder och andra som bor på landsbygden är inget politiskt parti eller intresseförening. Det är bara folk som råkar bo utanför tätorter och därför har

Läs mer här: Det blev ingen Borring till buren

kommentarer